КАК ОЦЕНЯВАМЕ ПЛОЧИТЕ

Скала за оценяване на плочите

Плочите се оценяват след почистване и прослушване по следната скала: